Астрономиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү

Ш.Х. Яр-Мухамедов

Онлайн окуу