Articles


...
ДИПЛОМАТИЯНЫН ТИЛИ, АНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЖАНА ДИПЛОМАТИЯЛЫК ТЕРМИНДЕРДИН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ПАЙДА БОЛУШУ

Жусубакунова Н.О.                                      КРнын Тышкы иштер министрлигинин  ... Read more

...
ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНДА КОЛДОНУЛГАН ТЕРМИНДЕРДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Орозакунов А.Э.Кыргыз РеспубликасынынИчки иштер министрлигинин Башкы штабынын бөлүм башчысы     Элди эл кылган, мамлекетти мамлекет кылган фундаменталдуу негизги төрт баалуулуктар... Read more

...
АСКЕР ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

Абдырасулова Э.Н. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын адиси      Объективдүү чындыктын конкреттүү көрүнүшү катары тил тынымсыз өсүп-өнүгүүдө болот. Илим... Read more

...
ТАРМАКТЫК ТЕРМИНОЛОГИЯНЫН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

Бейшенов Ч.Ү.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик  миграция кызматынын жетектөөчү адиси     1989-жылдын 23-сентябрында кыргыз тилинин өсүп-өнүгүшүнө мамле... Read more