Терминологиялык комиссиянын жыйыны болуп өттү
19-май, 2022

Кыргыз тилинин терминдерин иштеп чыгуу, бирдейлештирүү жана бекитүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Терминологиялык комиссиянын жыйыны болуп өттү. Жыйынга КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы С.Ж. Мусаев, “Кыргыз энциклопедия жана терминология” борборунун директору-башкы редактору Д. Андашев, бөлүм башчысы  А.У. Акынбекова, терминология борборунун мүчөлөрү жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 28-июлундагы №319 Жарлыгы менен бекитилген Терминологиялык комиссиянын жалпы мүчөлөрү катышты.

Улуттук терминологияны өнүктүрүү максатында болуп өткөн бул жыйында, тармактык терминологиялык сөздүктөрдү түзүү, кыргыз терминология системасындагы башаламан, чаржайыттыкты жоюу, терминдерди унификациялоо, системалаштыруу, өркүндөтүү, иретке келтирүү, стандартташтыруу, аларды басып чыгаруу, терминдердин электрондук вариантын жолго коюу сыяктуу маселелер каралды.

Терминологиялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан терминология системасындагы көйгөйлүү маселелерди жоюу максатында илим жана техника, өндүрүш жана маданият тармактарында үзүрлүү эмгектенип жаткан адистерден термин түзүүчү топторду, чыгармачыл коллективдерди түзүү зарыл экендиги сунушталды.

Албетте, тигил же бул конкреттүү илим тармагы боюнча терминологиялык сөздүктөрдү түзүү, термин которуу жана аларды коомчулукка сунуштоо – илимий, практик адистердин, илимпоздордун иши. Ошол термин түзүүчүлөр менен биргеликте Терминологиялык комиссия жигердүү ишти улантып, илимдин бардык тармактары боюнча кыргыз тилинин адабий ченемдерине ылайык иштеп чыккан терминдерди бекитүү, аларды практикада колдонуу жагын көзөмөлдөө милдеттендирилди.