ДИПЛОМАТИЯНЫН ТИЛИ, АНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЖАНА ДИПЛОМАТИЯЛЫК ТЕРМИНДЕРДИН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ПАЙДА БОЛУШУ