Терминологиялык секторунун “Медициналык, биологиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү” боюнча отуруму