Улутстаткомдо «Статистика атоолорунун орусча-кыргызча сөздүгүнүн» бет ачары болуп өттү