“Тил саясаты жана кыргыз терминологиясынын актуалдуу маселелери» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция