Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Президиумунун алдындагы Терминологиялык секторунун 2-жыйыны