Терминологиялык секторунун “Математикалык терминдердин орусча-кыргызча-англисче сөздүгү” боюнча отуруму