Статистикалык отчеттуулуктагы маалыматтардын жана терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (долбоор)

Касымбеков Б., Мураталиев Б., Абдулдаев Б., Раимжанов Б., Курумшинов А., Арабаев Б., Уланбекова Ш., Бакачиев М., Кудербаева А., Абдылдабекова К., Мажикова Г., Оморалиева Г., Жолдошева А., Абельдаева Э., Кочкорова Э., Бактыбек уулу Белек, Мааткулова Ж
Окуу

Биология терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү (долбоор)

Г.Т.Курманбекова, Чекиров К.Б., Иманбердиева Н., Алдаяров Н.С., Шаршеналиева Г.А., Омурзакова Н.Т.
Окуу